Online cursus:
Over Leven & De Dood

Leven

De dood is een heel normaal onderdeel van het leven. Veel van onze angsten komen voort uit de angst voor sterven en de dood.

Dood

Onderzoek de essentie van leven en dood en ervaar meer ontspanning en vreugde in dit mysterieuze leven.

Omarmen

Luister naar verhalen en geleide meditaties en overwin de angst voor het onbekende. Stap vol dankbaarheid in dit wonderlijke leven.

Een liefdevolle en krachtige serie meditatieve verhalen en geleide meditaties

Een liefdevolle en krachtige serie meditatieve verhalen en geleide meditaties rondom het leven, vergankelijkheid, sterven en de dood. Ga samen met Ruben mee op reis en beleef de zachte helende verwondering van het leven zelf. Ervaar door te luisteren minder angst voor het onbekende en de dood kom telkens in contact met de liefdevolle bron van dit wonderlijke bestaan.

Een van de bekende en belangrijke lessen binnen het boeddhisme is een serieus onderzoek naar vergankelijkheid. Ruben volgde zelf boeddhistische meditatie trainingen rondom vergankelijkheid, sterven en de dood bij zijn leraren Ajahn Achalo en Ajahn Sumedho. Zijn bevindingen in zijn eigen onderzoek van de afgelopen vele jaren zijn verweven in de verhalen en geleide meditaties van de cursus 'Omarm de Dood en Kom tot Leven'.

Het aankijken en onderzoeken van de vergankelijke aard van het leven is een hele belangrijke sleutel naar meer helderheid en ontspanning.

Waarom deze online cursus?

Er ontstaat, wanneer we de vergankelijkheid bewuster ervaren, een helende werking en automatisch veel verwondering en dankbaarheid. De angst voor de dood verminderd en er is ruimte voor meer ontspanning en plezier.

En omdat het bijdraagt aan een helder en wonderlijk leven. Het altijd aanwezige mysterieuze en wonderlijke aspect van het leven wordt eerder en vaker ervaren wanneer we ons als mens meer bewust zijn van de vergangelijkheid van het leven.

Wanneer we ons als 'menselijke vorm' verdiepen in de vergankelijkheid van het leven stroomt het leven van 'de menselijke vorm' op een hele vloeiende en natuurlijke manier.

Een kleine oefening:
Als je in dit moment je levendig voorstelt dat je over een uur dit leven zult verlaten… Dit leven vol herinneringen, vrienden, familie, bezittingen… plotseling over en uit. Alles verdwenen. Niets meer over van dat wat je zo goed kent in dit leven. (Neem, met gesloten ogen, even de tijd om je dit goed voor te stellen)

Voelt het als doodgewoon?

Ervaar je, als je het je echt levendig voorstelt, dat het heel normaal is wanneer je over een uur (en wie weet eerder nog) het leven gaat verlaten?

Geen weg meer terug… alles in een klap voorbij. Misschien zelfs geen tijd meer om gedag te zeggen aan iemand…

Voor velen van ons zal dit als een grote verrassing binnenkomen… logisch… want hoe vaak per dag ben je je ervan bewust dat het werkelijk zo kan zijn? Natuurlijk, wanneer je ernstig of ongeneeslijk ziek bent of iemand kent die gaat sterven zal het thema vergankelijkheid en de dood actief zijn in je bewustzijn. Maar als dat niet zo is… sta je dan regelmatig stil bij de mogelijkheid dat de dood een heel normaal onderdeel is van het leven en daarmee ook voor jou zelf heel relevant is in ieder moment?

Kijk eens wat onderstaande vragen en opmerkingen met je doen…

Waarom maak jij je zorgen in het leven? Je leven kan in ieder moment voorbij zijn…
Waarom maak je je druk over je zogenaamde toekomst? Je leven kan in ieder moment voorbij zijn… Waarom geniet je vaak niet van dit wonderlijke moment? Je leven kan in ieder moment voorbij zijn…

Sommige (velen) van ons rennen als 'een kip zonder kop' van de ene naar de andere gebeurtenis. Zich niet realiserend dat het leven eindig is en misschien wel sneller dan verwacht. Veel mensen die vandaag nog leven weten niet dat ze er vanavond niet meer zijn. Zo veranderlijk kan het leven zijn!

En ergens weten we dit ook… maar hoe vaak realiseer je je gedurende de dag dat het vandaag misschien je laatste is… Waarom zou ik? Tja… dat zou best een vraag kunnen zijn die in je opkomt. Een eenduidig antwoord is daar niet op te geven. Voor ieder wezen is het leven anders. Als deze tekst tot je is gekomen zal er hoogstwaarschijnlijk iets resoneren en zul je waarschijnlijk intuïtief wel aanvoelen dat het omarmen van vergankelijkheid, sterven en de dood bij kan dragen aan helder en vrijer leven.

Door de verhalen en geleide meditaties in de online cursus tot je te nemen ervaar je vanuit een helder en ruimer bewustzijn hoe het leven, de dood en het stervensproces ervaren kan worden en ontstaat er meer vertrouwen in alles wat onbekend is.

Tijdens de cursus zul je telkens aanhaken op de prachtige onveranderlijke stabiele en liefdevolle essentie van dit leven en word je uitgenodigd jouw relatie tot het sterven en de dood op een zachte wijze te onderzoeken.

Wat zou er in je leven veranderen als je als het ware een vriend wordt van de dood?

Op een hele rustige manier word je stap voor stap meegenomen tijdens een reis die je samen maakt met Ruben. De zes opnames beginnen met een verhaal en eindigen met een geleide meditatie. Op dag zeven krijg je de gelegenheid te luisteren naar een 'bonus' geleide meditatie die veel verdiepende inzichten teweeg kan brengen.

Wat Ruben zelf ervaren heeft door op deze wijze het leven, vergankelijkheid, sterven en de dood te onderzoeken is het volgende:

• Na het intensief beluisteren van geleide meditaties rondom het thema vergankelijkheid, sterven en dood vond er verhelderende verschuiving plaats in het bewustzijn. Doorheen de ogen van Ruben werd anders gekeken. Vol verwondering! Hij wordt overspoeld door een grote mate van dankbaarheid, iedere dag weer.

• Bewuster aanwezig in ieder moment. Weten dat iedere ontmoeting met een ander de laatste kan zijn.

• Minder zorgen over wereldse zaken. Een duidelijk weten dat niets van alle zogenaamde status, prestaties en bezittingen ooit zal worden meegenomen na de dood. Dit duidelijke weten brengt ontspanning en plezier.

• Het leven wordt op een luchtigere manier ervaren. Niet onbelangrijk, maar speelser. Het is niet meer zo erg als dingen niet lijken te lukken. Er is minder irritatie en meer rust als er een tegenslag lijkt te gebeuren.

• Er is meer rust ontstaan en zelfs een nieuwsgierigheid rondom sterven en de dood. En een besef dat het heel zinvol is om tijdens dit leven te onderzoeken wat de dood (het niet meer in deze menselijke vorm aanwezig zijn) eigenlijk is.

• Meer begrip en waardering voor de moeilijke momenten in het leven. Meer begrip voor mensen die het lastig hebben in het leven.

• En bovenal duidelijkheid over de richting die het leven doorheen die menselijke vorm op een natuurlijke wijze wil laten stromen. Makkelijker kiezen voor dát wat werkelijk bij je past.

Het verhaal:
Introductie en start van de reis. Samen onderweg in de auto. Gesprekken over leven en de dood passeren de revue. Er gebeuren geen onverwachte dingen tijdens dit eerste verhaal.

Geleide meditatie:
Aan het einde van het verhaal volgt een geleide meditatie. Deze laat je kennis maken met een ruimer ‘niet-persoonlijk’ bewustzijn. Ofwel de bron, de liefdevolle bron, bewustzijn, het goddelijke, liefde, het onveranderlijke, het ene… de essentie van het bestaan… dát waar géén woorden voor zijn… voorbij het gevoel een persoon te zijn…

Deze kennismaking wordt tijdens de meditatie ondersteund met verwijzende woorden zoals ‘Laat Los’ zodat er een diepe ontspanning zal ontstaan tijdens het luisteren.

Ook zijn de ‘Korte Momenten van Verstilling’ onderdeel van de meditatie. Telkens aanhaken op die prachtige onveranderlijke stabiele ‘ruimte’/’de bron’. Je wordt uitgenodigd jouw relatie tot het sterven en de dood op een zachte wijze te onderzoeken. Wat zou er in je leven veranderen als je als het ware een vriend wordt van de dood?

De eerste geleide meditatie is een eerste kennismaking met een ruimer bewustzijn en een andere kijk op vergankelijkheid, leven, sterven en de dood.

Het is aan te raden deze meditaties meerdere malen te beluisteren alvorens door te gaan naar de volgende. Zo kan de menselijke vorm, het lichaam-geest systeem, langzaam wennen aan het feit dat de dood een heel normaal onderdeel van het leven is. 

Het verhaal:
Vervolg van de reis. Een gesprek tussen jou en Ruben. Een paar onverwachte momenten die de vergankelijkheid en de onverwachte kant van het leven duidelijk illustreren. Dit verhaal laat je contempleren over de kwetsbaarheid van de menselijke vorm. Het brengt je in een ontspanning door tijdens het luisteren bewust te blijven van de mogelijkheid iedere keer weer los te laten. 

Geleide meditatie:
Aan het einde van het verhaal neem je tijdens de geleide meditatie afscheid van een dierbare vriend of vriendin. Op een hele zachte wijze brengt Ruben je naar een ruimer ‘niet persoonlijk bewustzijn’ waarmee er meer begrip zal ontstaan voor de aard van dit mysterieuze leven. Het zou best kunnen dat er liefdevolle tranen zullen vloeien tijdens deze meditatie. Het moge duidelijk zijn dat dit een helende werking heeft en een prachtig onderdeel is van deze manier van mediteren.

Het verhaal:
Vervolg van de reis. Een gesprek met Ruben in de auto over o.a. ouderdom, leven en sterven. Geen onverwachte wendingen.

Geleide meditatie:
Aan het einde van het verhaal volgt er een visualisatie van het proces van sterven als gevolg van ouderdom. Ruben brengt je op een zachte manier richting de laatste ademhaling. Zoveel verwondering en liefde! Het is oke… je zult mogen ervaren dat het allemaal zo liefdevol is. Het leven en het sterven… de overgang… zoveel dankbaarheid… 

Het verhaal:
Tijdens het verhaal maak je samen een wandeling in de prachtige natuur. Na enige tijd sta je onverwacht oog in oog met een giftige slang. Een plotselinge verandering. Tijdens deze gebeurtenis word je op een hele heldere en zachte manier begeleid. Hoewel onverwacht en misschien wat spannend is dit niet een ernstige of dramatische gebeurtenis.

Geleide meditatie:
Aan het einde van het verhaal gaan we over naar de meditatie. Tijdens deze meditatie visualiseer je je eigen stervensproces wanneer je thuis bent en sterft als geval van kanker. Ook hier geldt weer een hele zachte, warme en liefdevolle begeleiding.

Het verhaal: 
Tijdens dit verhaal merk je dat je je niet zo lekker voelt en kies je ervoor om even te gaan liggen in het gras. Al snel val je in slaap en word je na enige tijd wakker. Terwijl je wakker wordt bemerk je dat je niet direct weet waar je bent… dit gevoel van Zijn zonder te weten waar interesseert je.

Je onderzoekt, nog met de ogen dicht, hoe het is om te Zijn… zonder locatie. Een bijzondere ervaring… doordat je nieuwsgierig je opkomende gedachten blijft negeren verblijf je in een ruimtelijke ‘niet persoonlijke’ ervaring.

Na enige tijd kom je bij het besef dat je weer in het gras ligt en weet je weer waar je bent… toch is er een diepe ontspanning en ruimte ervaarbaar waardoor je met gesloten ogen blijft liggen. Er volgt als vanzelf een geleide meditatie. Woorden stromen je bewustzijn binnen terwijl je daar ligt in het gras. Woorden die je verwijzen naar de essentie van het leven. 

Geleide meditatie:
Aan het einde van dit vijfde verhaal, waarin een groot deel al een geleide meditatie plaats vond, start nog een geleide meditatie over het sterven als gevolg van een fietsongeval.

Dit verhaal laat je ervaren dat het leven op een zeer onverwachte manier ten einde kan komen. Dat het niet altijd het geval is dat je in bed liggend omringd bent door je geliefden.

Een verhaal vol verwondering, connectie met de natuur, wijsheid en overgave. Ook hier word je weer een zachte manier meegenomen naar je laatste moment in dit leven. 

Het verhaal:
Tijdens dit laatste verhaal maken jullie na het eten op de camping een wandeling om de zonsondergang nog net op tijd te kunnen zien. Na enige tijd gebeurd er iets onverwachts. In de verte zien jullie een oudere man staan bij een vrouw die kort daarvoor in elkaar zakte als gevolg van een hartaanval. Ze ligt dood op de grond. Jullie naderen de oude man en overleden vrouw. Ook andere mensen zijn aangekomen. Jij komt op een wonderlijke manier in gesprek (zonder veel woorden) met de oudere man. Er ontstaat een prachtige connectie.

Ontroering, verwondering en los laten… liefde, pure liefde… de vergankelijkheid van het leven…

Geleide meditatie:
Je leven eindigt, tijdens deze visualisatie aan het einde van het zesde verhaal, met een onverwachte hartaanval. Dit klinkt als je het zo leest misschien vervelend of hard maar is in het geheel op een zachte en begripvolle manier onder woorden gebracht. Het laat je eens te meer ervaren dat het leven zeer onverwachte wendingen kan nemen. Door hier dieper op in te gaan zal er tijdens je dagelijkse ervaringen meer begrip ontstaan voor de ervaringen die je als mens tegenkomt.

Extra verhaal en geleide meditatie
Als afsluiting van de reeks volgt nog een meditatieve visualisatie die als het ware jouw leven omschrijft. De beschrijving is uiteraard niet die van jouw eigen leven maar een verhaal waarin je je voorstelt dat je tijdens je leven vele momenten hebt mogen ervaren waarbij je spiritueel groeide. Je vast zat in je leven en opende. Tot het moment dat je je eigen inzichten begon te delen met anderen. 

Als je niets van dit alles of niets herkent in dit verhaal dan is dat geen probleem. Het is allemaal zogezegd ontworpen om je mee te nemen in een ‘ruimer bewustzijn’. Een bewustzijn waarbij er meer vertrouwen ontstaat in zowel het leven als de dood. Te ontdekken dat niet alles is zoals het volgens de geïdentificeerde ‘Ik’ lijkt te zijn. 

Het aankijken en onderzoeken van de vergankelijke aard van het leven is een hele belangrijke sleutel naar meer helderheid en ontspanning. Sommige (velen) van ons rennen als 'een kip zonder kop' van de ene naar de andere gebeurtenis. Zich niet realiserend dat het leven eindig is en misschien wel sneller dan verwacht. Veel mensen die vandaag nog leven weten niet dat ze er vanavond niet meer zijn. Zo veranderlijk kan het leven zijn. En ergens weten we dit… maar hoe vaak realiseer je gedurende de dag dat het vandaag misschien je laatste is… Waarom zou ik? Tja… dat zou best een vraag kunnen zijn die in je opkomt. Een eenduidig antwoord is daar niet op te geven. Voor ieder wezen is het leven anders. Als deze tekst tot je is gekomen zal er hoogstwaarschijnlijk iets resoneren en zul je waarschijnlijk intuïtief wel aanvoelen dat het omarmen van vergankelijkheid, sterven en de dood bij kan dragen aan helder en vrijer leven. 

Wat Ruben zelf ervaren heeft door op deze wijze het leven, vergankelijkheid, sterven en de dood te onderzoeken is het volgende:

  • Na het intensief beluisteren van geleide meditaties rondom het thema vergankelijkheid, sterven en dood vond er verhelderende verschuiving plaats in het bewustzijn. Doorheen de ogen van Ruben werd anders gekeken. Vol verwondering! Fris. Er ontstond een gevoel te worden overspoeld door een grote mate van dankbaarheid, iedere dag weer. 
  • Bewuster aanwezig in ieder moment. Weten dat iedere ontmoeting met een ander de laatste kan zijn. 
  • Minder zorgen over wereldse zaken. Een duidelijk weten dat niets van alle zogenaamde status, prestaties en bezittingen ooit zal worden meegenomen na de dood. Dit duidelijke weten brengt plezier. Het leven wordt op een luchtigere manier ervaren. Niet onbelangrijk maar speelser. Het is niet meer zo erg als dingen niet lijken te lukken. Er is minder irritatie en meer rust als er een tegenslag lijkt te gebeuren. 
  • Er is meer rust ontstaan en zelfs een nieuwsgierigheid rondom sterven en de dood. En een besef dat het heel zinvol is om tijdens dit leven te onderzoeken wat de dood (het niet meer in deze menselijke vorm aanwezig zijn) eigenlijk is.
  • Meer begrip en waardering voor de moeilijke momenten in het leven. Meer begrip voor mensen die het lastig hebben in het leven. 
  • En bovenal duidelijkheid over de richting die het leven doorheen die menselijke vorm op een natuurlijke wijze wil laten stromen. Makkelijker kiezen voor dát wat werkelijk bij je past. 

Achtergrond informatie:

Ruben zijn bevindingen in zijn eigen onderzoek van de afgelopen vele jaren zijn verweven in de verhalen en geleide meditaties van de cursus Over Leven en de Dood. Hij volgde zelf boeddhistische meditatie trainingen rondom vergankelijkheid, sterven en de dood bij zijn leraren Ajahn Achalo en Ajahn Sumedho. Zijn dank is zeer groot voor de lessen die hij van hen heeft mogen ontvangen. 

Naast zijn werkzaamheden als bewustzijn-trainer is Ruben als gecertificeerd vrijwilliger actief bij het project The Living/Dying project van Dale Borglum. Hier begeleid Ruben mensen die direct te maken hebben met hun aankomende dood. The Living/Dying project is een wereldwijde organisatie die vanaf de jaren 70 actief is.

In samenwerking met Charmaine Kachibaia (ook aangesloten bij The Living/Dying project) creëerde Ruben het project 'Embracing Death'. De teksten voor dit project, geschreven door Ruben, werden ingesproken door Charmaine. De cursus 'Over Leven en de Dood' is hiervan een vrije vertaling.

Het is Ruben zijn grootste passie om mensen kennis te laten maken met de vergankelijkheid in dit leven. Hen te laten ervaren dat ieder moment zo ontzettend kostbaar is. Te laten zien dat er als het ware door hele andere ogen gekeken kan worden naar alle levenservaringen. Minder vanuit geslotenheid, meer vanuit een ruimtelijke wijze openheid. Voorbij alle gedachten… daar… ergens… zonder locatie… neemt Ruben je mee in grote verwondering. Het is hetgeen hij vol verwondering het allerliefst doet.