Door telkens diep te ontspannen in iedere gedachte, emotie en alle levenservaringen ontstaat de mogelijk in contact te komen met dát wat voorbij de menselijke vorm altijd Is … De Ware Essentie – De Open Wijze Liefde.

Beoefen de Korte Momenten van Verstilling door te luisteren naar de geluidsopnames en ervaar temidden van ALLE chaotische levensomstandigheden de Natuurlijke Krachtige Liefdevolle stroom van het leven… De Ware Essentie – De Open Wijze Liefde.

Het leven zal worden ervaren als zacht, warm, liefdevol en altijd ondersteunend. De menselijke vorm, de nieuwe Jij, de Jij voorbij het Ego zal automatisch behulpzaam zijn voor alles wat in het gewaarschijn verschijnt.

Stap voor stap, keer op keer een Kort Moment van Verstilling, even geen mening hebben, kort ontspannen… rustig, helder, zacht en liefdevol… vele malen per dag. Met als fantastische bijkomstigheid dat deze ervaring na enige tijd van beoefening de basis is vanwaaruit geleefd zal worden. Altijd in connectie met De Ware Essentie – De Open Wijze Liefde. Helder en zacht. Wakker en licht. Rustig en ontspannen. Nu ook, in dit moment… een diepe ademhaling ontstaat vanzelf. Een kort moment alle gedachten stoppen. De denkende Mind even met rust laten en een ruimtelijkheid ervaren die voorbij gaat aan alle ervaringen. Voorbij aan alle woorden en gedachten en opgedane aannames.

Keer op keer in connectie met De Ware Essentie – De Open Wijze Liefde. Totdat deze connectie zo ontzettend duidelijk wordt dat niets het zogenaamde Ego nog in de weg staat om diep te vertrouwen in het Leven. Dat Leven dat ben Jij, voorbij alles, voorbij iedere gedachte, iedere veronderstelling, ieder geloof. Onvoorwaardelijk.

Zonder voorwaarden rust de menselijke vorm ten diepste in iedere expressie van het leven. In de wetendheid dat voorbij de Mind, emoties en gevoelens alles onveranderlijk, stabiel, zacht, rustig en helder altijd Is. Nu ook. Ook temidden van spanning, radeloosheid of uitzichtsloosheid.

Wanneer de connectie met De Ware Essentie – De Open Wijze Liefde keer op keer gemaakt wordt, door een Kort Moment van Verstilling zal de menselijke vorm temidden van alle ervaringen een diepe dankbaarheid ervaren. Van een veelal verwarde en gespannen menselijke vorm opweg naar een altijd dankbare menselijke vorm. En natuurlijk, ook wanneer er verwarring of spanning in het leven ervaren wordt dan is dat een perfecte expressie. In essentie is alles altijd heel en perfect. Totaal perfect. De Korte Momenten van Verstilling creëren ruimte om dit keer op keer te kunnen ervaren.